Čelik za termičku obradu

  • Heat Treatment

    Termičku obradu

    Toplinska obrada se odnosi na metodu dvostruke termičke obrade kaljenja i kaljenja na visokim temperaturama.Njegova svrha je da radni komad ima dobra sveobuhvatna mehanička svojstva.Kaljenje na visokim temperaturama odnosi se na kaljenje na 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Termički obrađena čelična cijev

    Toplinska obrada se odnosi na metodu dvostruke termičke obrade kaljenja i kaljenja na visokim temperaturama.Njegova svrha je da radni komad ima dobra sveobuhvatna mehanička svojstva.